Metoda podzielonej płatności – split payment

uscisniecie dloni

Split payment – czym jest i jak działa?

Od 1 lipca 2018 r. zaczyna obowiązywać nowość dla wszystkich przedsiębiorców. Mechanizm podzielonej płatności (split payment) jest jednym ze sposobów uszczelnienia systemu podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług (VAT), a także elementem pakietu zmian dotyczących przedsiębiorców. Ostateczny kształt tego mechanizmu poznaliśmy jeszcze pod koniec 2017 roku, lecz temat nadal jest zagadkowy dla większości przedsiębiorców. W tym artykule chcemy przybliżyć właścicielom firm, jak w praktyce będzie wyglądało funkcjonowanie split payment.

 

Podstawa prawna

Mechanizm podzielonej płatności został wprowadzony Ustawą z dnia 15.12.2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, która wchodzi w życie 1.07.2018 r. Ustawa ta w całości poświęcona jest wprowadzeniu split payment, a dla większości przedsiębiorców najważniejszy jest art. 1 wprowadzający art. 108a, 108b, 108c oraz 108d do Ustawy o podatku od towarów i usług.

 

Na czym polega?

Split payment to w praktyce dzielenie płatności za fakturę na dwie części. Jedna z nich odpowiada kwocie netto, zaś druga wysokości podatku VAT. Od 1 lipca 2018 r. wszystkie banki działające na polskim rynku mają obowiązek otworzyć dodatkowe, bezpłatne konto VAT do firmowych rachunków rozliczeniowych każdego ze swoich klientów. Na wniosek przedsiębiorcy, który ma w danym banku więcej rachunków rozliczeniowych, bank może uruchomić więcej rachunków VAT. Od 1 lipca każda płatność wykonana w systemie split payment będzie automatycznie dzielona przez bank na te dwa rodzaje rachunków. Opłacając fakturę przelewem bankowym będziemy mieli możliwość skorzystania z mechanizmu podzielonej płatności. Należy wtedy zaznaczyć odpowiednią opcję wprowadzając dane do przelewu oraz podać:

 • Numer faktury
 • Kwotę brutto
 • Wartość podatku VAT
 • NIP odbiorcy

Nadawca wysyła jeden przelew, a bank odbiorcy dzieli go na dwa rachunki (rozliczeniowy i VAT). Jeśli wysyłając przelew nadawca nie wybierze mechanizmu podzielonej płatności, to cała kwota obciąży jego rachunek rozliczeniowy, jak dotychczas. Jeśli zaś wybierze opcję split payment, to jest kilka scenariuszy płatności:

 1. Wystarczająca ilość środków na rachunku VAT – kwota VAT zostanie automatycznie przeksięgowana na rachunek rozliczeniowy i cały przelew zostanie zrealizowany z rachunku bieżącego (realnie kwota VAT obciąży jeden rachunek, a kwota netto drugi)
 2. Za mało środków na rachunku VAT – całość środków z konta VAT zostanie automatycznie przeksięgowana na konto podstawowe, a następnie cały przelew zostanie zrealizowany z rachunku bieżącego.
 3. Brak środków na rachunku VAT – całość kwoty obciąża rachunek rozliczeniowy.

 

Kogo dotyczy?

Zgodnie z założeniem ustawodawcy mechanizm podzielonej płatności dotyczy wszystkich przedsiębiorców, a w zasadzie wszystkich transakcji pomiędzy przedsiębiorcami objętych podatkiem VAT, które dokonywane są za pomocą przelewu bankowego. Mechanizm ten nie dotyczy transakcji gotówkowych oraz dokonywanych za pomocą kart płatniczych. W praktyce pojawia się pewna luka w przepisach. Obowiązujące w Polsce prawo nie nakazuje osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą zakładania osobnego rachunku bankowego dla swojej firmy. W myśl przepisów, można korzystać z konta osobistego. Wprawdzie zabraniają tego regulaminy większości banków, ale spora część przedsiębiorców (zwłaszcza tzw. „pracowników kontraktowych”) korzysta z takiego rozwiązania. Do rachunku osobistego banki nie będą tworzyć rachunków VAT. Jest to kwestia o tyle problematyczna, iż przelew z zastosowaniem split payment wróci do nadawcy, zamiast dotrzeć do odbiorcy, jeśli ten nie posiada rachunku VAT.

 

Czy jest obowiązkowe?

Nie. Mechanizm podzielonej płatności jest dobrowolny. To nadawca przelewu decyduje, czy chce z niego skorzystać. Jednakże Ministerstwo Finansów ma zamiar do tego zachęcać. Ponadto kilka dużych państwowych firm zadeklarowało, iż będzie stosować split payment. Może to zmusić ich kontrahentów do robienia tego samego i wywołać
efekt lawiny. Co z pieniędzmi na rachunku VAT? Przedsiębiorcy mają bardzo ograniczone możliwości dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku VAT. Można je wykorzystać jedynie do następujących
transakcji:

 1. Opłacanie faktur VAT przy użyciu split payment
 2. Opłacanie VAT do urzędu skarbowego
 3. Przelewy pomiędzy rachunkami wat tego samego posiadacza
 4. Wypłacanie na własny rachunek rozliczeniowy – po uzyskaniu zgody urzędu
  skarbowego

Aby odblokować pieniądze z konta VAT i przelać je na rachunek rozliczeniowy należy złożyć odpowiedni wniosek wraz z uzasadnieniem do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na siedzibę firmy.

Więcej informacji na temat split payment można znaleźć na stronie Ministerstwa Finansów. Jeśli zagadnienia dotyczące mechanizmu podzielonej płatności dalej są dla Ciebie niejasne lub chcesz dowiedzieć się więcej umów się z naszym doradcą.