Jesteś początkującym przedsiębiorcą? Ten wpis jest dla Ciebie!

uśmiechnięci ludzie

Pierwsze kroki do rozpoczęcia własnej działalności mogą wydawać się przytłaczające i wzbudzać wiele wątpliwości - poza dopełnieniem wszelkich formalności dodatkowe lęki mogą powodować przeróżne koszty związane z prowadzeniem firmy. Poniżej dowiesz się, z jakich ułatwień możesz skorzystać na start!

DZIAŁALNOŚĆ NIEREJESTROWANA

Nazywana jest również biznesem na próbę. Na czym polega?

Jeżeli nie osiągasz przychodów przekraczających 50% minimalnego wynagrodzenia (od stycznia 2023 jest to 1745 zł brutto, a od lipca 2023 aż 75% - 2700 zł), a po 30 kwietnia 2017 nie prowadziłeś działalności gospodarczej, jest to opcja dla Ciebie! Dzięki działalności nierejestrowanej bez zbędnych formalności możesz sprawdzić, czy Twój pomysł na biznes ma potencjał i czy na oferowane przez Ciebie usługi lub towary znajdzie się popyt.

Wymagania formalne do tego typu działalności to:

  • prowadzenie uproszczonej ewidencji sprzedaży,
  • wnoszenie zaliczek na podatek dochodowy,
  • uwzględnianie uzyskanego dochodu w PIT-36,
  • wystawianie rachunku lub faktury na żądanie klienta,
  • czasami: rozliczanie podatku VAT.

ULGA NA START

Jest to zwolnienie przez okres 6 pełnych miesięcy z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. To opcja dostępna dla osób fizycznych, które:

  • zakładają działalność po raz pierwszy lub po upływie przynajmniej 60 miesięcy od dnia jej uprzedniego zawieszenia albo zakończenia, nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy, z którym w bieżącym lub poprzedzającym związany był stosunkiem pracy w zakresie czynności, które wchodzą w zakres wykonywanej działalności.

Ulga ta nie przysługuje jednak:

  • wspólnikom spółek jawnych, komandytowych i partnerskich,
  • osobom będącym wspólnikami jednoosobowych spółek z o. o.,
  • artystom i twórcom,
  • osobom podlegającym ubezpieczeniom z KRUS.


Aby skorzystać z ulgi, należy zgłosić się do ubezpieczenia zdrowotnego na formularzu ZZA i wskazanie kodu 05 40, który oznacza osobę niepodlegającą ubezpieczeniom społecznym i podlegającą ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Ulga nie zwalnia jednak z opłacania składek zdrowotnych ZUS. Chcesz cieszyć się ulgą na start miesiąc dłużej? Pomożemy Ci! (przekierowanie do podstrony Kontakt)

ZUS PREFERENCYJNY

Zarówno od pierwszego dnia prowadzenia działalności, jak i po upływie czasu działania Ulgi na Start, możemy skorzystać z ZUSu preferencyjnego przez 24 miesiące. Na czym to polega? Przez 2 lata przedsiębiorca uiszcza składki na ubezpieczenie społeczne wyliczane według podstawy w wysokości nie niższej 30% minimalnego wynagrodzenia.

Korzystając z preferencyjnego ZUSu nadal masz obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne!
MAŁY ZUS PLUS

Ulga istnieje od 2020 roku i ma za zadanie wesprzeć te podmioty, które w roku poprzedzającym osiągnęły przychód nie większy niż 120 tysięcy złotych. Preferencja dotyczy oczywiście składek na ubezpieczenia społeczne.

Jeżeli nie prowadziłeś działalności przez cały rok poprzedzający, wówczas limit przychodu będzie przeliczony proporcjonalnie - warunkiem jest prowadzenie działalności przez nie mniej niż 60 dni w ubiegłym roku.

Zgłoszenie do Małego ZUS Plus możesz złożyć do 31 stycznia danego roku lub w ciągu 7 dni od zakończenia preferencyjnego ZUS albo odwieszenia działalności.

Z ulgi przedsiębiorca może korzystać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

Dostępny jest cały wachlarz ulg dla początkujących przedsiębiorców, niemniej jednak musisz dopilnować niezbędnych formalności. Z pomocą w uzyskaniu najkorzystniejszych warunków dla Twojej działalności przyjdzie zaufane biuro rachunkowe.

Skontaktuj się z nami, a znajdziemy najlepsze rozwiązanie dla Twojego biznesu!