Co musisz wiedzieć o PIT?

pit

PIT to podatek dochodowy od osób fizycznych. Na początku każdego roku kalendarzowego należy złożyć zeznanie roczne za rok poprzedni. Jednak w zależności od formy opodatkowania deklaracja PIT będzie się różnić - omówmy zatem wszystkie przypadki!
Zeznanie roczne - rozliczenie według skali podatkowej (na zasadach ogólnych)

Jeżeli rozliczasz się na zasadach ogólnych, obowiązuje Cię deklaracja PIT-36. W ramach takiego zeznania rozliczamy dochody opodatkowane według stawek 12% (w pierwszym progu podatkowym do 120 000 zł dochodu) lub 32% (od dochodu powyżej 120 000 zł) - należy przy tym pamiętać o kwocie wolnej od podatku w wysokości 30 000 zł. W ten sposób podatnik może rozliczać się z dochodu pochodzącego z działalności, etatu i zlecenia. Taka metoda rozliczania podatku dochodowego umożliwia także wspólne rozliczenie z małżonkiem, jeśli mają oni wspólność majątkową.

W ramach skali podatkowej przysługują pewne ulgi od podatku:

 • ulgi rehabilitacyjne,
 • darowizny na cele pożytku publicznego, kultu religijnego lub krwiodawstwa - nie więcej niż 6% dochodu,
 • ulga na internet (nie więcej niż 760 zł),
 • ulga na działalność badawczo-rozwojową,
 • ulga na dzieci,
 • ulga termomodernizacyjna (maksymalnie 53 000 zł)
 • strata z lat ubiegłych,
 • wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (limit za rok 2022 to 10 659,60 zł)

Jeżeli poza działalnością podatnik osiągnął także inne przychody, wówczas powinien rozliczyć je w ramach PIT-36 - chyba, że jest to zatrudnienie na etacie - wtedy należy rozliczyć się na podstawie PIT-11 otrzymanego od pracodawcy.

Zeznanie podatkowe należy złożyć do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego.
Zeznanie roczne - rozliczenie w formie podatku liniowego

Jeśli przedsiębiorca decyduje się na podatek liniowy, wówczas obowiązuje go stała stawka podatku w wysokości 19%, nie jest ona uzależniona od wysokości dochodu. Z tej formy rozliczania mogą skorzystać przedsiębiorcy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą oraz osoby nieświadczące usług na rzecz swojego byłego pracodawcy, które odpowiadają wykonywanym czynnościom w ramach stosunku pracy w tym samym roku podatkowym.

Rozliczenie odbywa się na podstawie deklaracji PIT-36L, natomiast dochody spoza działalności należy rozliczyć przy pomocy PIT-37. Stosowanie podatku liniowego wyklucza wspólne rozliczanie z małżonkiem oraz większość ulg podatkowych. Podatnika w ramach tej formy nie dotyczy także kwota wolna od podatku, odliczenie darowizny od dochodu oraz ulgi na dzieci czy internet.

Termin składania deklaracji również upływa 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego.
Zeznanie roczne - ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Zeznanie to dotyczy:

 • osób fizycznych, które prowadzą działalność jednoosobową opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
 • osób prowadzących działalność w ramach spółki jawnej osób fizycznych lub spółki cywilnej osób fizycznych, które rozliczają się w formie ryczałtu,
 • osób, które osiągają przychody z tytułu dzierżawy, poddzierżawy, najmu i podnajmu, które nie są osiągane w ramach działalności gospodarczej.

Rozliczenie PIT-28 należy złożyć również do końca kwietnia kolejnego roku podatkowego.
Podatek w formie ryczałtu wyklucza wspólne rozliczanie z małżonkiem oraz większość ulg - wyjątek stanowią przychody z tytułu dzierżawy, poddzierżawy, najmu i podnajmu, które nie są osiągane w ramach działalności gospodarczej. W przypadku tej formy podatnik może jednak skorzystać z ulgi na internet oraz ulgi z tytułu darowizny na cele pożytku publicznego lub kultu religijnego.

Masz pytania lub wątpliwości odnośnie rozliczenia PIT?

Skontaktuj się z nami - sprawimy, że podatki przestaną Cię zadręczać!