Przezorny zawsze ubezpieczony - ubezpieczenia dla przedsiębiorców

rozmowa z doradzcą

Prowadzenie biznesu to nie tylko dobry pomysł, ogrom pracy i wytrwałość, ale także duża odpowiedzialność. Właściciel przedsiębiorstwa odpowiada w końcu za pracowników, mienie firmowe oraz ewentualne szkody wyrządzone klientowi. Dowiedz się, jak zabezpieczyć się przed różnymi niesprzyjającymi wydarzeniami - porozmawiajmy o ubezpieczeniu dla właścicieli firm.

 

Jaką ochronę zapewnia OC dla firm?

Większość przedsiębiorców decyduje się na podstawowe ubezpieczenie OC, choć zazwyczaj nie jest to produkt obowiązkowy. Jest jednak kilka branż, w których ubezpieczenie jest obligatoryjne - dotyczy to na przykład zarządców nieruchomości.

Ubezpieczenie cywilne dla właścicieli przedsiębiorstw chroni w zakresie szeroko pojętej odpowiedzialności cywilnej za szkody rzeczowe lub osobowe, które zostały wyrządzone osobom trzecim na skutek prowadzenia działalności. Oczywiście większość towarzystw ubezpieczeniowych proponuje stosowne rozszerzenia, które pozwolą dopasować produkt do potrzeb Twojego przedsiębiorstwa.

Wyróżniamy różne dodatki do podstawowego zakresu, w tym przykładowo:

  • OC dla specyficznej działalności (gabinet kosmetyczny, weterynaryjny, apteka) - chroni właściciela przed odpowiedzialnością za szkody powstałe w wyniku prowadzenia tych działalności (najczęściej związane z nieumyślnym spowodowaniem uszczerbku na zdrowiu),
  • OC za produkt - ochrona w sytuacji, gdy poprzez produkt lub usługę zostanie wyrządzona szkoda osobie trzeciej,
  • OC dla pracodawcy - zapewnia pracodawcy ochronę odpowiedzialności cywilnej w przypadku wyrządzenia szkód rzeczowych lub osobowych wobec pracowników.

 

Co jeszcze warto ubezpieczyć prowadząc firmę?

Poza ochroną odpowiedzialności cywilnej warto również zabezpieczyć mienie przedsiębiorstwa - szczególnie takie, które narażone jest na liczne grupy ryzyka - warto tutaj wziąć pod uwagę przede wszystkim maszyny, urządzenia, elementy umeblowania i nieruchomości o dużej wartości - zapewnienie odpowiedniej ochrony na wypadek uszkodzenia, kradzieży lub zniszczenia może znacznie ograniczyć ryzyko strat finansowych.

Przykładowo od pożaru i pozostałych zdarzeń losowych takich jak kradzież czy włamanie z rabunkiem, przedsiębiorca może ubezpieczać:

  • nieruchomości,
  • urządzenia i maszyny oraz pozostałe wyposażenie,
  • mienie należące do pracowników,
  • środki obrotowe przedsiębiorstwa,
  • wartości pieniężne,
  • ładunek w transporcie,
  • sprzęt elektroniczny.

Należy zawsze zwracać uwagę na Ogólne Warunki Ubezpieczenia - wybór zakresu ubezpieczenia powinien odpowiadać potrzebom przedsiębiorcy, a każdy jego element powinien być zawarty w OWU.

 

Co jest istotne w ubezpieczeniu firmy?

Zazwyczaj najkorzystniejszą opcją jest łączenie różnych parametrów w pakiety, co pozwala w wygodny sposób opracować pełen zakres ubezpieczenia, a także obniżyć ogólny koszt ubezpieczenia. Takie ubezpieczenia w większości przypadków objęte są umową na okres 12 miesięcy, natomiast często jest to elastyczne i do uzgodnienia z doradcą w razie potrzeby.

Warto także sprawdzić możliwe wykluczenia, ponieważ bywa tak, że ubezpieczyciel nie rekompensuje szkód wynikających z naturalnego zużycia wyposażenia oraz zaniedbania.

 

Dlaczego warto korzystać z ubezpieczenia dla firm?

Ubezpieczenie zapewnia wsparcie finansowe w momencie wystąpienia szkód trudnych do przewidzenia - dzięki temu przy wystąpieniu nieszczęśliwego zdarzenia czy niespodziewanego wypadku nie poniesiesz znaczących strat majątkowych.

Dobierzemy dla Twojej firmy najkorzystniejsze ubezpieczenie!

Skontaktuj się z nami!