Artykuły

Spółki z osobowością prawną - co warto o nich wiedzieć?

Osobowość prawna to pojęcie wskazujące na posiadanie przez osobę prawną zdolności do samodzielnego kształtowania swojej sytuacji prawnej (zdolność prawna oraz zdolność do czynności prawnych).

 

podanie dłoni

Ryczałt ewidencjonowany – komu taka forma rozliczania z fiskusem się opłaca?

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - nazywany potocznie "ryczałtem ewidencjonowanym" - jest uproszczoną formą rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych. Podatek odprowadzany jest od przychodu, bez pomniejszania go o koszty.

 

liczenie na kalkulatorze

Na czym polega opodatkowanie na zasadach ogólnych?

Opodatkowanie na tak zwanych zasadach ogólnych to inaczej opodatkowanie według skali podatkowej. Jest to najczęstsza metoda obliczania PIT od dochodów z działalności gospodarczej osób fizycznych. Podstawą opodatkowania jest dochód roku kalendarzowego, natomiast jako dochód należy rozumieć różnicę między uzyskanym przychodem a kosztami.

tax